top of page

Psychoterapia Ewangelią 3. Reaktywacja

Od dzieciństwa każdy z nas zostaje obarczony dawką traumatycznych
przeżyć obniżających samoocenę, podmywających nadzieję na przyszłość.
Z takim trudnym depozytem wchodzimy w młodość i dorosłość.

Psychoterapia Ewangelią 3. Reaktywacja
bottom of page