top of page

O Fundacji

„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał”

Ps 37, 5

Fundacja „Ocalić rodzinę z Niepokalaną” powstała w maju 2023 roku, jako odpowiedź na Boże natchnienie, w celu udzielania potrzebującym rodzinom pomocy duchowej, psychologicznej, pedagogicznej oraz psychoedukacyjnej.

 

Jej głównym zadaniem jest szerzenie wiedzy z zakresu psychologii klasycznej, poznawczej i egzystencjalnej oraz pedagogiki. Fundacja działa w oparciu o nauczanie Kościoła katolickiego i opiera się na wartościach chrześcijańskich.

Jako zespół fundacji pragniemy odpowiedzieć na to wezwanie i wypełniać wolę Bożą, żeby mogły urzeczywistnić się wielkie plany Pana Boga. Jesteśmy narzędziami w Jego rękach.

Matka Boża z Tihaljiny
bottom of page