top of page

Warsztaty

BUDOWANIE RELACJI W MIŁOŚCI BOŻEJ

BUDOWANIE Z MIŁOŚCIĄ BOŻĄ DOBRYCH RELACJI Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM

BUDOWANIE ZDROWYCH RELACJI Z INNYMI

JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED ZŁEM I ZWALCZAĆ ZŁO Z CHRYSTUSEM I MARYJĄ W MIŁOŚCI BOŻEJ

JAK OTWORZYĆ SERCE NA ŁASKĘ ROZEZNAWANIA SWOJEGO POWOŁANIA ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ

JAK POKONYWAĆ LĘKI Z MARYJĄ I JEZUSEM

JAK PRZEBACZYĆ SERCEM I OTWORZYĆ SIĘ NA MIŁOŚĆ

JAK PRZEBACZYĆ SERCEM INNYM I SOBIE DZIĘKI ŁASCE BOŻEJ

JAK RADZIĆ SOBIE ZE ZŁYMI NAWYKAMI I ZRANIENIAMI

JAK STAWAĆ W PRAWDZIE PRZED SOBĄ BOGIEM I INNYMI

JAK STAĆ SIĘ WOLNYM OD ZŁEGO SPOSOBU MYŚLENIA, MÓWIENIA I OD ZŁYCH NAWYKÓW PRZEZ WSTAWIENNICTWO MARYI

JAK ŻYĆ BEZ LĘKU W MIŁOŚCI BOŻEJ

METANOIA - PRZEMIANA NASZEGO SPOSOBU MYŚLENIA, DZIAŁANIA UZDROWIENIE OD ZŁYCH WZORCÓW I NAWYKÓW Z JEZUSEM I MARYJĄ

MIŁOŚĆ BOGA DO CZŁOWIEKA

NARODZENIE SIĘ NA NOWO DZIECIĄTKA JEZUS W MOIM SERCU Z MODLITWĄ

NIE LĘKAJ SIĘ W MIŁOŚCI NIE MA LĘKU

NOWOROCZNE POSTANOWIENIA W PRACY NAD SOBĄ W RELACJI Z JEZUSEM I MARYJĄ

O UZDROWIENIU DUCHOWYM WEWNĘTRZNYM I FIZYCZNYM

ODKRYWANIE PLANÓW BOŻYCH NA MOJE ŻYCIE

POKOCHAĆ SIEBIE BOŻĄ MIŁOŚCIĄ, JAK RADZIĆ SOBIE Z EMOCJAMI I WYRAŻANIEM POTRZEB

TERAPIA CHRZEŚCIJAŃSKA

UZDROWIENIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

„Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem”

Iz 41: 10

bottom of page